truck
Международен транспорт

<ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ>ООД извършва следните услуги:

1. Превоз на цели товари със собствен транспорт

Автопаркът ни се състои от

Проявяваме грижа за транспортирането на вашата стока от товарния пункт до местоназначението и.
Предоставяме ежедневна информация за местонахождението на товара посредством GPS връзка.

2. Дестинации:

3. Автосервиз: